nevybusny elektromotor

Výběr elektromotoru podle ATEX klasifikace

 

nevybusny elektromotor

Výběr elektromotoru do prostředí s nebezpečím výbuchu vyžaduje specifický přístup. Je totiž nezbytné, aby elektromotor splňoval podmínky podle směrnice ATEX o prodeji zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ve VYBO Electric jsme připraveni dodat vám různé elektromotory, které splňují všechny tyto podmínky.

 

 

Co je směrnice ATEX?

ATEX 94/9 / ES a ATEX 2014/34 / EU jsou směrnice Evropské unie, které se vztahují na různé výrobky a zařízení, nevyjímaje samozřejmě elektromotory, které jsou používány v nebezpečném prostředí. Za prostředí s nebezpečím výbuchu se považují prostory, kde vznikají výbušné směsi plynů, par, prachu nebo mlhy. Jde tedy především o doly, mlýny či závody petrochemického a chemického průmyslu.

 

Zóny 1, 2 a 21, 22

 

Elektromotory, které vám ve VYBO Electric nabízíme jsou vhodné pro zóny 1,2 a 21,22 (Exd IIB T4). Pro lepší přehled uvádíme, jak jsou tyto zóny definovány. Zóna 1 představuje prostory, v nichž za běžného provozu může vzniknout výbušná plynná atmosféra. Zóna 2 představuje zase prostory, kde není pravděpodobný vznik výbušné plynné atmosféry za běžného provozu a když i výbušná plynná atmosféra vznikne, dojde k tomu jen zřídka a na krátký čas.

 

Podle směrnice ATEX známe tyto zóny i pro prachové prostředí – Zóna 21 a 22, ve kterých mohou být provozovány vybrané typy elektromotorů. V rámci zóny 21 jsou definovány prostory v rámci kterých příležitostně vzniká výbušná atmosféra tvořená oblakem zvířeného hořlavého prachu. Obdobně jako v případě plynu, zóna 22 je definována jako prostor, kde za normálního provozu není pravděpodobný vznik výbušné atmosféry, a pokud vznikne, tak pouze na krátce.

 

Dodejme, že do zón 0 a 20 není vhodné instalovat elektromotory, protože takto je klasifikováno prostředí se stálým výskytem výbušných plynů resp. hořlavého prachu.

 

Jak si zkontrolovat ATEX označení elektromotoru?

 

Elektromotor určený do výbušného prostředí poznáte podle značky Ex v šestihranu mj musí takové zařízení obsahovat značku CE, 4-místné číslo certifikačního orgánu, označení kategorie zařízení a typ výbušné atmosféry.

 

Stejně jako jiné elektromotory, i elektromotory do výbušného prostředí máme ve VYBO Electric na skladě, takže se vždy můžete spolehnout na rychlé doručení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *