Odstranění graffiti Brno

U vchodu do hodinářství obdrželo graffiti trvale stop! – Odstranění graffiti Brno

jak odstranit graffitiPro převážnou většinu z nás je graffiti na zdi domu nebo firmy – v první řadě poškozováním majetku, pádným důvodem ke spravedlivému hněvu, i k akutnímu řešení v podobě uzavření pojistky. Není se skutečně čemu divit, neboť tento projev vandalizmu, sobeckosti a neúcty k majetku druhých, není možné vnímat jiným způsobem. – Odstranění graffiti Brno

Jsou časté takové situace, kdy graffiti nejen znehodnotí samotný majetek. Ale velice bolestně přitom zraní city a vzácné vzpomínky jeho majitele. Zdá se vám to příliš melodramatické? V naši úklidové společnosti A SERVIS LIPKA jsme tyto smutné situace řešili mnohokrát. Zrovna nedávno se jedna podobná odehrála…

Ozvala se nám známá hodinářská firma z našeho města. Její majitel – velice zručný a zkušený mistr svého oboru. Který se mimochodem také stará o naše městské hodiny nás požádal. Zda bychom nenašli čas a nepřišli mu dát do pořádku fasádu domu. Jak sám situaci zhodnotil, nějaká „dobrá sprejerská duše“ mu postříkala fasádu takovým způsobem, že k pojmenování vzniklého problému žádná slušná slova nestačí.

Je…čím odstranit graffiti

Je také třeba podotknout, že mistrova rodina žije v tomto domě již celé generace. Dům zde stojí již více než dvě století a patří k tomuto nádhernému  řemeslu stejně tak, jako velká a malá ručička k hodinám. Nikdo se proto nemůže divit, že ty nesmyslné čmáranice na zdi nezpůsobily pouze estetický problém celému domu. Ale hlavně bolestivý úder rodinné tradici a kontinuitě jejich špičkového řemesla.

Ačkoliv to zřejmě nevyzní zcela adekvátně. Protože naše společnost působí na čistícím a úklidovém trhu služeb „jenom“ něco přes dvacet let. Přesto nám bylo naprosto jasné, co pro tuto váženou rodinu znamená poškozený rodinný majetek. Dům představuje nejen symboliku jejich jména, profesionální pověsti, ale zejména odkaz všech předků, kteří nadále žijí v jeho zdech.

Nešťastný hodinářský mistr nám během telefonátu sdělil, že se na nás obrací po doporučení vícero dobrých přátel, kteří již mají zkušenost s činností společnosti A SERVIS LIPKA, a to nejen pokud se jedná o graffiti. Některým jsme prý čistili okna, jiným koberce nebo podlahy. Dokonce se mezi nimi našel pán, kterého před časem naši odborníci zbavili trápení s plísní na fasádě jeho rodinného domku.

Podobná…

přípravky na odstranění graffitiPodobná slova nás vždy mimořádně potěší, neboť společnost Odstranění graffiti BrnoA SERVIS LIPKA se těmto odborným činnostem věnuje již více jak dvacet let, a vždy na vysoké a profesionální úrovni kvality. Mimochodem, spokojení zákazníci z České republiky, ze Slovenska. Ale i z velmi náročných trhů v Rakousku a Německu jsou toho jasným důkazem.

A nyní několik úvah právě na téma graffiti. Úklidová a čistící společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffitise tomuto kontroverznímu fenoménu na našich fasádách a stěnách věnuje již skutečně dlouho. Současná podoba graffitových výjevů je v drtivé míře vandalstvím, které každého slušného člověka rozzlobí a naplní odporem.

Je sice pravdou, že graffiti ve své podstatě obsahuje i pozitivní umělecký náboj, který je ovšem v našich zeměpisných šířkách výrazně potlačen. Takže jednoznačně převládá především neúcta, nekulturnost a vandalství v jeho každém konkrétním projevu.

V naší…ochrana zdí před graffiti existuje

V naší společnosti určitě neplatí, že „pokud nechválí jiní – pochval se sám!“ Přesto zůstává příjemnou skutečností, že společnost A SERVIS LIPKA je považována za jedinou profesionální firmu na našem trhu. Která garantuje nejen stabilně vysokou kvalitu své antigraffitové metody. Ale zároveň i nejnižší cenu za špičkovou kvalitu nabízených služeb.

Našim klientům nabízíme šetrné a odborné odstraňování graffiti ze zdí a fasád. Přičemž realizujeme aplikace vysoce účinných ochranných nátěrů nebo moderních antigraffitových nástřiků. Mimo tuto činnost jsme velmi úspěšně uvedli do života projekt komplexní prevence v této oblasti, který je dobře znám pod názvem Systém čistých budov.

Jak je to s odstraňováním graffiti z různých povrchů? Pokud se jedná o likvidaci graffiti z materiálů, jakými jsou např. mramor, žula nebo teraco, je třeba mít na paměti, že graffitová barva ve spreji si agresivním způsobem dokáže najít cestu až do hloubky kamene. Precizní odstranění této barvy, a vyčištění zasažené plochy se tak stává z mnoha pohledů velice náročných úkolem. Stávají se i případy, kdy se to zcela nepodaří.

Potom…

AGO na všechny povrchyPotom se stává, že na sprejem zasaženém kameni se i po vyčištění objeví fleky, které jakoby vyrůstají z hloubky materiálu. Bohužel, tento problém je možné zvládnout již jen s pomocí specializované odborné firmy. Která musí zahájit proces tzv. krystalizace kamene. Sprejovou barvou postiženou vrstvu materiálu dokáže pečlivým, velice trpělivým broušením a teplem vyčistit tak, že graffiti zcela zlikviduje.

Při této příležitosti je určitě dobré vědět, že při odstraňování graffiti na tzv. strukturovaných omítkách i na fasádách s běžným povrchem – musí klient nezbytně počítat s možností, že přes opatrné a systematické čištění sprejové barvy, dochází i k částečnému odstranění původního fasádního nátěru…

Během tohoto kroku je naše činnost následovná. Specialista firmy A SERVIS LIPKA čistí zasaženou plochu s graffiti důkladně a systematicky tak dlouho, pokud na fasádě nezůstane pouze matný neurčitý stín. Na takto vyčištěný povrch je následně aplikována předem namíchaná barva, která je prakticky identická s původním odstínem fasády.

Nyní…jak zvítězit nad vandaly

Nyní je nutné zmínit důležitou skutečnost z naší každodenní praxe. Často se stává, že majitel při pohledu na svou počmáranou fasádu narůstající psychický tlak nerozdýchá, a rozhodne se rázně jednat. Graffiti proto urychleně přetře fasádní barvou podobnou originálu v naději, že tím se odpudivého sprejerského výtvoru zbavil. Smutnou pravdou je však skutečnost, že tím nic nevyřešil – pouze tento problém o několik málo dní oddálil.

Díky neustálému vlivu počasí a probíhajícím chemickým reakcím, se po krátkém čase takto přetřené graffiti začne stále výrazněji objevovat a „vystupovat“ na povrch. Jednoho krásného dne – s notnou dávkou zklamání – tak majitel může pozorovat, že se mu „zmizelý“ graffitový obrazec objevil zpátky, mnohdy ještě v hrozivější podobě. Stejně potom nastává situace, že je nutné oslovit odbornou specializovanou firmu. Která dokáže graffiti z jeho fasády jednou provždy zlikvidovat.

Důležitým technologickým předpokladem úspěšného čištění jakéhokoliv graffiti jsou rovněž vnější klimatické podmínky. Odstraňovat graffiti z fasády zásadně nelze, pokud venkovní teploty klesnou pod +10° Celsia.

Při…

odstranění graffiti z fasády Při tomto druhu specifického čištění znečištěných fasád a zdí, platí dobře známá a praxí důkladně prověřená skutečnost. Je zkrátka – velmi výstižné a prosté konstatování, že i to nejmodernější a nejkvalitnější čištění, kterým se chceme zbavit graffitového vandalizmu – nikdy nenahradí promyšlenou prevenci.

Antigraffitová ochrana je speciální chemický nátěr či nástřik, který účinně zabrání jakýmkoliv novým sprejerským počinům. Navíc každou takto ošetřenou fasádu spolehlivě ochrání před následky smogu a znečištěného ovzduší.

V této souvislosti musíme znovu připomenout již zmiňovaný projekt prevence společnosti A SERVIS LIPKA, který nese název Systém čistých budov. Cílem tohoto projektu je flexibilní čištění fasád a odstraňování graffiti, které je spjato s aplikací antigraffitového nátěru. Jedná se o velice úspěšné řešení, které rovněž zabezpečuje prakticky okamžitý servis při odstraňování nových graffitových pokusů.

Proto…odstranění graffiti z betonu

Proto si v krátkosti přiblížíme tento nesmírně účinný a vysoce efektivní projekt. Pokud naše společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti a aplikace antigraffitové ochrany Brno zlikvidovala graffitové nástřiky a následně svému klientovi nanesla antigraffitový nátěr, jsou tomuto zákazníkovi zaručeny unikátní výhody! Klient může počítat s tím, že jakékoliv nové graffiti bude velmi rychle odstraněno z fasády, a to za pouhý zlomek ceny. Samozřejmostí je, že po odstranění graffitových nástřiků bude plně obnoven antigraffitový ochranný nátěr.

Zcela jednoznačně se potvrzuje fakt, že právě aplikace antigraffitové ochrany spolehlivě zabraňuje problémům, které jsou spojeny s odstraňováním a likvidací graffiti. Progresivní, plně účinný systém prevence je zdaleka tou nejvýhodnější možností, jak spolehlivě ochránit svou nemovitost před novými nájezdy sprejerů, a zabránit tak následnému poškození fasád a zdí.

Samotná aplikace antigraffitového nátěru se řídí několika zásadami. Pokud se jedná o hladké plochy, jsou na fasádu naneseny tři vrstvy této ochrany. Pokud se ovšem jedná o fasády, které jsou nerovné nebo více pórovité, odborníci firmy A SERVIS LIPKA nanesou těchto vrstev šest až dvanáct. Ochranný nátěr typu AGO je přitom velice vhodný na specifické povrchy fasád, jakým je například marmolit.

Pokud…

tipy na odstranění graffitiPokud se skutečně jedná o fasádní materiál, jakým je zmiňovaný a zároveň velice oblíbený marmolit, je důležité doplnit, že právě v tomto případě je moderní antigraffitová ochrana prakticky nezbytná. Marmolitová fasáda je obzvlášť citlivá na agresivní sprejerské barvy. Je technologicky velice složité – mnohdy až nemožné – barvu ze struktury marmolitu odstranit. Tyto barvy pronikají hluboko do nitra marmolitové vrstvy a bohužel, běžné čištění v těchto případech zcela selhává. Často zůstává jediným řešením nanesení nové fasády…

Obrovskou výhodou antigraffitového nátěru AGO je jeho schopnost přilnout na téměř všechny druhy fasádních povrchů. Existují pouze tři výjimky, na které se antigraffitový nátěr nedá nanést – sklo, polykarbonát a leštěné kovy. Zásadou úspěšné aplikace jsou i zde přijatelné klimatické podmínky. Vnější teplota nesmí klesnout pod zmiňovaných +10° Celsia.

O prospěšnosti antigraffitového nátěru AGO svědčí dlouhý seznam budov a jejich fasád v různých lokalitách a oblastech. Často se jedná o objekty na okrajích měst, stavby v průmyslových zónách, různé stavební prvky vytížených silničních tahů – mosty, podjezdy, viadukty, ochranné stěny, protihlukové bariéry a mnohé další. Samozřejmě, že mnoho zájemců je rovněž z řad soukromých osob a podnikatelských subjektů.

Rádi…rady jak odstranit graffiti

Rádi upozorňujeme, že aplikace AGO ochranného nátěru je pro každého konkrétního klienta a jeho nemovitost spojena se zárukou – že každý nový sprejerský pokus o graffiti – bude odstraněn do 14 dní. Pokud tedy jsou fasády předem ošetřeny AGO nátěrem, jedná se vždy o velmi rychlý a flexibilní zásah. Tato unikátní služba patří k nedílné součásti smlouvy mezi společností A SERVIS LIPKA a klientem. Smlouva platí nejen pro území České republiky, ale rovněž pro Slovensko a Rakousko.

Projekt Systém čistých budov a jeho včasná a velmi rychlá likvidace stupidních graffitových výtvorů, se na trzích střední Evropy skutečně velmi dobře ujal a dosahuje stabilně pozoruhodných výsledků. Úklidová společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti a aplikace AGO antigraffitové ochrany má proto trvalý zájem na jeho úspěšném pokračování.

Naše mnohaletá praxe jasně dokazuje, že pokud se nové sprejerské pokusy na fasádách s ochranným AGO antigraffitovým nátěrem likvidují okamžitě, velice rychle dochází k situacím, kdy vandalské gangy sprejerů „houfně“ tato místa, a to jednou provždy, opouštějí.

Jakým…

cena odstranění graffitiJakým způsobem proces ochrany, prevence a čištění probíhá? Zcela postačí, pokud se s námi klient spojí a dá nám vědět, že potřebuje odstranit graffiti ze své nemovitosti. Z naší strany již za několik hodin obdrží e-mailem vše potřebné – tedy rekapitulaci zakázky, finanční rozpočet, termín a přesný čas na kterém jsme se dohodli.

Snad ještě několik slov k zakázkám a cenám za naše služby. Mnohé firmy se často vymezují vůči cenám společnosti A SERVIS LIPKA, a to ve smyslu, že jsou v porovnání s konkurencí vyšší. Přičemž úklidový trh nabízí za podobnou práci přijatelnější částky. Ano, ovšem dlužno dodat, že naše ceny odrážejí špičkovou kvalitu, moderní technologii a velmi účinnou míru prevence. Zcela logicky nemůže být jejich hladina pod úrovní nic neřešitelné průměrnosti.

Navíc, speciální antigraffitový nátěr AGO je svými unikátními vlastnostmi na trhu jedinečný. Projekt naší firmy – Systém čistých budov – garantuje jeho účastníkům skutečně pružný a mimořádně vstřícný odborný servis, který likviduje nové sprejerské útoky za zlomek původní ceny – v porovnání s náklady při odstraňování graffiti z fasády bez preventivní ochrany.

Naši…

kvalitní odstranění graffiti

Naši pracovníci jsou vždy dobře naladěni, usměvaví, soustředění a velice dobře odborně připraveni. Klientovi dokáží nejen poradit, ale k jeho majetku se chovají ohleduplně a s citem. Od začátku spolupráce je jednoznačné, že pro zákazníka pracují skuteční profesionálové, kteří jsou reprezentanty společnosti s velmi vysokým standartem a hrdostí na své jméno.

Znečištěnou fasádu od graffiti vždy začínají čistit adekvátním chemickým prostředkem. Přičemž ošetření realizují důsledně tak dlouho, pokud z graffiti nezůstane nejasná skvrna. Poté fasádní plochu překryjí předem namíchanou barvou, která v nejvyšší možné míře kopíruje původní odstín. Po vyschnutí takto pečlivě ošetřených míst, již naši specialisté nanášejí ochranný antigraffitový nátěr AGO. Tato vrstva se stává odolnou hrází, která spolehlivě chrání před dalšími novými stupidními projevy graffitových vandalů.

Bohaté…

levné odstranění graffitiBohaté zkušenosti, vysoká odbornost a citlivý přístup úklidové společnosti A SERVIS LIPKA, s.r.o., odstraňování graffiti a aplikace účinné antigraffitové ochrany se plně opět projevily při realizaci již zmíněné zakázky – v rodině váženého mistra hodináře. Fasádu jejich starobylého domu, která byla zcela nesmyslně poničena stupidními gangy bezohledných graffitových sprejerů, jsme dokonale vyčistili a uvedli do původního honosného stavu. Následně jsme precizním a důsledným způsobem aplikovali unikátní antigraffitovou ochranu AGO. Mistr hodinář a jeho rodina se může plně spolehnout, že na příště již budou muset tito bezohlední sprejeři

antigraffitová ochrana je záchrana

urychleně zapomenout na případné choutky – v podobě nových nájezdů na fasádu tohoto historického domu.

A právě díky moderní technologii společnosti A SERVIS LIPKA se může sympatický majitel spokojeně a v klidu věnovat přesnému měření neúprosně plynoucího času. Vždyť účinná ochrana jeho fasády je plně připravena čelit jakýmkoliv snahám bezcharakterních vandalů.

Bude nám rozhodně velkou ctí, pokud naši společnost oslovíte i vy. Jsme tu opravdu pro vás – pro účinnou ochranu fasád a zdí vašich domovů a také firemních budov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *